Vyjadrenie DJI vo veci DPH

Ak ste registrovaný ako platca DPH v členskom štáte EÚ (okrem Anglicka a Holandska) a máte registračné číslo DPH, potom v súlade s podmienkami uvedenými v Dohode o registrácii k DPH môžete predložiť registračné číslo DPH na nákup DJI Online Store (store.dji.com).

Pred predložením registračného čísla DPH si prečítajte Zmluvu o registrácii k DPH. Číslo DPH môžete registrovať len vtedy, ak súhlasíte so všetkými podmienkami uvedenými v zmluve. Pre overených zákazníkov DPH, pri kúpe v store.dji.com bude 0% DPH aplikovaná priamo pri platbe. Na prístup k žiadosti o DPH je potrebný počítač, pretože zatiaľ nie je k dispozícii prostredníctvom mobilnej aplikácií DJI STORE.

Čo nám z toho plynie?

Plynú nám z toho výhody, ktoré sú:

  • skoršie dodanie objednávky ako od DJI re-distribútorov
  • Platba bez DPH online
  • rýchlejšie vybavenie reklamácie priamo u výrobcu a nie u dodávateľa

viac informácií nájdete tu