Dron počas letu vydáva bzučivý zvuk. Celý čas zostáva za ovcami a tým núti stádo kráčať k bráne.

Úspešné zaháňanie oviec nie je vôbec jednoduché. Bačovia na tento účel zvyčajne využívajú psov.

V budúcnosti ich však možno nahradia technológie. Portál dailymail.co.uk ukázal video, na ktorom dron zaháňa viac než 120 oviec v priebehu niekoľkých minút.

Stádo v írskom mestečku Carlow reaguje na pohyby malého lietajúceho stroja, ktoré nesie názov Shep.

Dron počas letu vydáva bzučivý zvuk. Celý čas zostáva za ovcami a tým núti stádo kráčať k bráne.

zdroj + video: tu